Licenties

Standaardlicentie

1. De standaardlicentie* van Veluwevideo verleent u, de koper, een doorlopende, niet-exclusieve, commerciële, wereldwijde licentie om gebruik te maken van de digitale afbeelding (Item) die u hebt geselecteerd, op de volgende voorwaarden.

2. U hebt een licentie om het artikel op de volgende manieren te gebruiken (toegestaan ​​gebruik):

(a) om meerdere eindproducten te maken waarin het artikel is verwerkt, evenals andere dingen, zodat elk eindproduct een groter bereik en een ander karakter heeft dan het artikel; en

(b) deze Eindproducten in alle media en voor elk gebruik aan het publiek bekend te maken (uit te voeren), uit te zenden, weer te geven, te distribueren en te reproduceren, met inachtneming van de voorwaarden en beperkingen in deze licentie.

Voorbeelden van eindproducten: publicaties, bewegwijzering, verpakkingen, websites, games, apps, presentaties, online video’s, films, tv-shows en advertenties.

3. Toegepast gebruik heeft deze beperkingen:

(a) Voor alle gebruik (behalve websites) geldt een totale limiet van 500.000 exemplaren voor alle Eindproducten gemaakt met het Artikel (Reproductiebeperking). Voor websites is er geen limiet op het aantal bezoekers / vertoningen.

(b) U kunt het artikel niet gebruiken voor merchandising. Zie clausule 12 voor meer details.

Voorbeelden van merchandising zijn: screensavers, e-cards, fysieke producten zoals t-shirts, mokken en kalenders

Meer informatie over wat u kunt doen met het artikel

4. U kunt een of meer eindproducten voor uzelf, uw werkgever of een klant maken. Als u een Eindproduct voor een klant maakt, krijgt de klant een beperkte Sublicentie voor het artikel als onderdeel van het eindproduct en alleen voor gebruik in dat specifieke eindproduct. Het item zelf mag dus niet worden geëxtraheerd, gereproduceerd of op een andere manier worden gebruikt. U moet uw cliënt van deze voorwaarde op de hoogte brengen en zij moeten ook akkoord gaan met deze voorwaarden.

5. U kunt kopieën van eindproducten maken (tot de reproductiebeperking). U kunt eindproducten via meerdere media distribueren en online beschikbaar maken of naar een onbeperkt aantal kijkers uitzenden.

6. U kunt het artikel wijzigen of manipuleren, of het artikel combineren met andere werken, zodat het geschikt is voor elk eindproduct. De resulterende werken op basis van het artikel zijn onderworpen aan de voorwaarden van deze licentie. U kunt geen eigendomsrechten op het artikel claimen, ongeacht of het in oorspronkelijke vorm is of is gewijzigd onder deze clausule. U kunt de toegestane dingen in deze clausule doen zolang elk eindproduct dat u vervolgens maakt, is toegestaan ​​volgens clausule 2 en 3.

Voorbeelden: u kunt een afbeelding bewerken, samenvoegen of stileren om deze aan uw project aan te passen. Zie clausule 19 voor meer informatie over eigendomsrechten in het artikel.

7. U en meerdere andere personen binnen uw organisatie hebben mogelijk toegang tot het Artikel voor het doel dat door deze licentie wordt verleend. Toegang mag alleen worden gegeven aan de mensen die werken aan het eindproduct (en) waarin dit item is verwerkt.

Dingen die je niet kunt doen met het item

8. Terwijl u eindproducten maakt met behulp van het artikel voor meerdere verschillende klanten, moet u uw klanten niet toestaan ​​het artikel op een andere manier te extraheren, hergebruiken of opnieuw te gebruiken. Als uw klanten het originele artikel zelf volledig willen gebruiken en het in hun eigen afzonderlijke eindproducten willen gebruiken, moeten zij hun eigen licentie aanschaffen.

Bijvoorbeeld: u kunt de foto gebruiken om aangepaste flyers voor verschillende klanten te maken, maar uw klanten kunnen de oorspronkelijke foto dan niet opnieuw gebruiken om hun eigen flyers te maken in de toekomst, zonder hun eigen individuele licentie voor de foto te verkrijgen (bijvoorbeeld door deze te kopen) zelf, of u koopt er een namens hen).

9. Terwijl deze licentie een licentie voor meervoudig gebruik is die in meer dan één eindproduct kan worden gebruikt, mag u geen complete kopieën meer maken van eindproducten (inclusief werk van een klant) dan de reproductiebeperking toestaat. Als u deze limiet moet overschrijden, moet u extra licentie (s) aanschaffen voor het artikel om het totale aantal exemplaren te dekken, of de licentie upgraden om deze limiet te verwijderen.

10. U kunt het artikel niet opnieuw verdelen als een foto, als voorraad, in een tool of sjabloon, of met bronbestanden. U kunt dit niet alleen doen met een Item of gebundeld met andere items, zelfs als u het Item aanpast. U kunt het artikel niet opnieuw verdelen zoals het is of met oppervlakkige wijzigingen. Deze dingen zijn niet toegestaan, zelfs als de herverdeling gratis is.

Bijvoorbeeld: u kunt geen licentie voor een foto geven en deze vervolgens opnieuw distribueren als een digitale achtergrond of als afbeelding in een voorraadsjabloon voor wederverkoop. Als u een Envato-auteur bent, kunt u andere items in de voorbeeldweergave van uw item gebruiken zonder een licentie, onder voorwaarden. Raadpleeg de veelgestelde vragen over auteurslicenties.

11. U kunt het artikel in geen enkele toepassing gebruiken waardoor een eindgebruiker een digitaal of fysiek product aan hun specifieke behoeften kan aanpassen, zoals een toepassing “op aanvraag”, “op bestelling gemaakt” of “zelf bouwen”. U kunt het artikel alleen op deze manier gebruiken als u een afzonderlijke licentie koopt voor elk eindproduct waarin het artikel is verwerkt dat met de toepassing is gemaakt. Het multi-gebruik karakter van deze licentie is niet bedoeld voor dit type “on demand” gebruik.

Voorbeelden van toepassingen “op aanvraag”, “op bestelling gemaakt” of “zelf bouwen”: online aangepaste kleding of afdrukdiensten voor producten, “creëer uw eigen” diavoorstelling-apps en e-kaartgeneratoren. U hebt één licentie nodig voor elk product dat door een klant is gemaakt of neemt contact met ons op om dit te bespreken.

12. U kunt het artikel niet gebruiken voor merchandising, wat een eindproduct betekent waarbij de primaire waarde van het product in het artikel zelf ligt, inclusief:

(a) een Eindproduct waar het Artikel als zijn hoofdcomponent fungeert, en waar het zonder de integratie van het Item niet fundamenteel zou verschillen van enig ander product van vergelijkbare aard en gebruik; en / of

(b) een Eindproduct waarbij de opname van het Artikel het product fundamenteel uniek en waardevol maakt en de belangrijkste drijfveer is voor de verkoop van het Eindproduct.

Voor alle duidelijkheid: eindproducten waarbij vaardigheid en inspanning zijn toegepast om het beeld op te nemen in een groter ontwerp (zoals met tekst en andere afbeeldingen / afbeeldingen) of worden gebruikt als productverpakking, worden niet beschouwd als merchandising en zijn toegestaan ​​gebruik.

U kunt bijvoorbeeld een afbeelding niet als poster afdrukken en kopieën van die poster verkopen, aangezien de primaire waarde van de poster afkomstig is van de afbeelding zelf. U kunt een afbeelding echter afdrukken als een boekomslag en kopieën van dat boek verkopen, omdat de primaire waarde van het boek afkomstig is uit het schrijven / de inhoud van het boek en niet uit de afbeelding zelf.

13. U moet een eindgebruiker niet toestaan ​​om het item te extraheren en het afzonderlijk van het eindproduct te gebruiken.

14. U kunt geen aanspraak maken op handelsmerk- of servicemerkrechten op het artikel binnen het eindproduct.

Andere licentievoorwaarden

15. U kunt het artikel alleen voor wettige doeleinden gebruiken. U kunt Item ook niet gebruiken in verband met lasterlijk, obsceen of vernederend materiaal, of in verband met gevoelige onderwerpen.

16. Zelfs als het artikel modelmatig wordt vrijgegeven, kunt u het niet gebruiken op een manier die een valse identiteit creëert, of impliciete persoonlijke goedkeuring van een product door de persoon.

17. U mag het artikel niet gebruiken in strijd met exportwetten die op u van toepassing zijn.

18. Deze licentie kan worden beëindigd als u deze niet nakomt en de inbreuk niet verhelpt. Als de beëindiging plaatsvindt, moet u stoppen met het gebruik van het artikel, dat inhoudt dat u niet langer kopieën maakt van of de eindproducten distribueert totdat u het artikel van hen verwijdert. Deze licentie kan ook worden beëindigd voor alleen de eindproducten waarop een schending betrekking heeft (in plaats van alle eindproducten). In dit geval is deze clausule alleen van toepassing op die eindproducten.

19. De auteur van het artikel behoudt het eigendom van het artikel, maar verleent u de licentie onder deze voorwaarden. U kunt het eigendom van het artikel niet claimen, zelfs niet als dit is gewijzigd onder clausule 6, bijvoorbeeld via inhoudidentificatiesystemen.

Voorbeeld: als u een afbeelding gebruikt die in een video is gesynchroniseerd, kunt u geen rechten op de afbeelding claimen (bijvoorbeeld door “ContentID” of vergelijkbare systemen op de afbeelding / video toe te passen).

20. Deze licentie staat tussen de auteur van het item en u.

*De standaardlicentie is 1 jaar geldig

Uitgebreide licentie

1. De uitgebreide licentie* verleent u, de koper, een doorlopende, niet-exclusieve, wereldwijde licentie om gebruik te maken van het digitale werk (item) dat u hebt geselecteerd. Lees de rest van deze licentie voor de details die van toepassing zijn op uw gebruik van het item.

2. U hebt een licentie om het artikel te gebruiken om één enkel eindproduct voor uzelf of voor één klant (een “enkele toepassing”) te maken en het eindproduct kan worden verkocht.

3. Een eindproduct is een van de volgende dingen, die beide een vaardigheid en inspanning vereisen.

(a) Voor een artikel dat een sjabloon is, is het eindproduct een aangepaste implementatie van het artikel.

Het artikel is bijvoorbeeld een tijdschriftsjabloon en het eindproduct is het voltooide tijdschrift.

(b) Voor andere soorten artikelen is een eindproduct iets dat zowel het artikel als andere dingen bevat, zodat het een groter bereik en een ander karakter heeft dan het artikel.

Het item is bijvoorbeeld een set pictogrammen en het eindproduct is een mobiele app die te koop is. Raadpleeg de veelgestelde vragen voor voorbeelden en informatie over eindproducten en de vereiste voor één toepassing.

4. U kunt het eindproduct voor een klant maken en deze licentie wordt vervolgens van u overgedragen aan uw klant.

5. U kunt een willekeurig aantal exemplaren van het ene eindproduct verkopen en maken.

6. U kunt het item wijzigen of manipuleren. U kunt het item combineren met andere werken en er een afgeleide van maken. De resulterende werken zijn onderworpen aan de voorwaarden van deze licentie. U kunt deze dingen doen zolang het eindproduct dat u vervolgens maakt, is toegestaan ​​volgens clausule 3.

Bijvoorbeeld: u kunt een vector licenseren, deze bewerken en uw eigen elementen toevoegen om een ​​illustratie te maken die als een boekomslag wordt gebruikt.

Dingen die je niet kunt doen met het item

7. Deze licentie is een “single application” -licentie en geen “multi-use” -licentie, wat betekent dat u het item niet kunt gebruiken om meer dan één uniek eindproduct te maken.

8. U kunt het artikel niet opnieuw als voorraad, in een tool of sjabloon of met bronbestanden distribueren. U kunt dit niet doen met een item afzonderlijk of gebundeld met andere items, en zelfs als u het item wijzigt. U kunt het artikel niet opnieuw distribueren of beschikbaar maken zoals het is of met oppervlakkige wijzigingen.

Bijvoorbeeld: u kunt geen licentie verlenen voor een aantal vectorbestanden en ze opnieuw distribueren / doorverkopen als een clip-art-pakket.

9. U kunt het artikel in geen enkele toepassing gebruiken waardoor een eindgebruiker een digitaal of fysiek product aan hun specifieke behoeften kan aanpassen, zoals een toepassing “op aanvraag”, “op bestelling gemaakt” of “zelf bouwen”. U kunt het artikel alleen op deze manier gebruiken als u een afzonderlijke licentie koopt voor elk eindproduct waarin het artikel is verwerkt dat met de toepassing is gemaakt.

Voorbeelden van toepassingen “op aanvraag”, “op bestelling gemaakt” of “zelf bouwen”: website-bouwers, “creëer uw eigen” diavoorstelling-apps en e-kaartgeneratoren. U hebt één licentie nodig voor elk product dat door een klant is gemaakt.

10. Hoewel u het artikel kunt wijzigen en daarom onderdelen kunt verwijderen voordat u uw afzonderlijke eindproduct maakt, kunt u geen enkel onderdeel van een artikel afzonderlijk extraheren en gebruiken.

Bijvoorbeeld: u geeft een licentie voor een game-starterkit. U kunt ongewenste 3D-modellen uit het bestand verwijderen. U kunt echter geen 3D-model extraheren en gebruiken buiten de starterkit van het spel.

11. U moet niet toestaan ​​dat een eindgebruiker van het Eindproduct het Artikel extraheert en dit afzonderlijk van het Eindproduct gebruikt.

12. U kunt een artikel niet gebruiken in een logo, handelsmerk of servicemerk.

13. Voor sommige Items wordt een component van het Item door de auteur elders opgehaald en kunnen er verschillende licentievoorwaarden op het onderdeel van toepassing zijn, zoals de licentie van iemand anders of een open source of Creative Commons-licentie. Als dat het geval is, wordt het onderdeel door de auteur geïdentificeerd op de beschrijvingspagina van het item of in de gedownloade bestanden van het item. De andere licentie is van toepassing op dat onderdeel in plaats van deze licentie. Deze licentie is van toepassing op de rest van het artikel.

14. U kunt het item alleen voor wettige doeleinden gebruiken. Als een item een ​​afbeelding van een persoon bevat, zelfs als het item model-released is, kunt u het niet gebruiken op een manier die een valse identiteit creëert, impliceert persoonlijke goedkeuring van een product door de persoon, of op een manier die is lasterlijk, obsceen of vernederend, of in verband met gevoelige onderwerpen.

15. Items die digitale versies bevatten van echte producten, handelsmerken of andere intellectuele eigendommen in eigendom van anderen zijn niet eigendom vrijgegeven. Deze items worden alleen op basis van redactioneel gebruik in licentie gegeven. Het is uw verantwoordelijkheid om na te gaan of uw gebruik van deze items een goedkeuring vereist en, zo ja, om die toestemming van de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten te verkrijgen.

16. Deze licentie kan worden beëindigd als u deze overtreedt. Als dat gebeurt, moet u stoppen met het maken van kopieën van of het distribueren van het Eindproduct totdat u het Item ervan verwijdert.

17. De auteur van het artikel behoudt het eigendom van het artikel, maar verleent u de licentie onder deze voorwaarden. Deze licentie staat tussen de auteur van het item en u.

*De uitgebreide licentie is 1 jaar geldig